בית העצמאות

בית העצמאות

מריבוי נרטיבים – לחוויה רבת עוצמה ובעלת משמעות
לבית העצמאות סיפור ייחודי, ועם זה, ואולי בגלל זה, סיפורו הוא סיפורה של המדינה. יותר מכל: המקום בו אירע אירוע ששינה את פני ההיסטוריה ונתן לבניין חשיבות שהיא על-זמנית שהפכה את הבניין לחלק מהמורשת של תקומת עם ישראל בארצו. ארבעה נרטיבים מתוארים במתווה המוצע: נרטיב התקומה של העם ישראל, נרטיב בית העצמאות עצמו, נרטיב יום ההכרזה ונרטיב המגילה.
בהתבסס על ניסיוננו עם מרכזי מבקרים בארץ ובעולם, אנו מציעים כניסה מאלמנט ייחודי אל מול המבנה, דרך מעבר תת קרקעי אל הכניסה בפועל למוזיאון. בכך אנו מאפשרים “מתיחה” של החוויה, בניית תהליך תנועה מכוון שתואם בניית נרטיבים רציפה:
האלמנט הייחודי הוא בנקודת המגע הראשונה בסיור: מול קיר זכוכית המשמש ככניסה וניצב אל מול המבנה. הקיר במידותיו הוא היטל של חזית המבנה הקיים. הוא מקורה ואקוסטי ומאפשר תחילת הדרכה סדורה. האלמנט מוקדש להיסטוריה של הבניין. הוא ניצב בשדרה והוא חלק ממנה ומבלי להפריע לתנועת ההולכים בה . בכך הוא מחבר בין הרכיב האורבאני לרכיב הבניין. על קיר הזכוכית יוקרן/ יוצב שרטוט של המבנה בתקופה אחרת (או בתקופות שונות אם תתאפשר הקרנה). בהמשך התהליך נדון בנקודת השימור של הבניין שעבר תהפוכות רבות. אלמנט זה יאפשר הסבר מקדים בכלים אומנותיים \מוחשיים על המבנה וחשיבותו האורבאנית. הקדמה למסע.
מאלמנט הכניסה ייחפר תחת השדרה חלל שיוביל אל בית העצמאות. חלל זה יספר את נרטיב התקומה. היות והחלל הוא תת קרקעי הוא יאפשר שליטה על כניסה של אור, וישמש רקע לתצוגה אור קולית שתתאר את מסלול התקומה, מסלול זה יסתיים ביציאה מהחלל התת-קרקעי אל הכניסה למוזיאון, היציאה אל מול המוזיאון במבנה זכוכית (דוגמת רעיון החנות) או מיד אל תוך הבניין, ניתן יהיה ליצור תקרת זכוכית ביציאה ולהשתמש גם בה להעברת מסרים .