בית השגריר בשטוקהולם

בית השגריר בשטוקהולם

בראשית שימש המבנה כמכון היערנות החדש(Gamla skogsinstitutet) הניצב כמבצר בראש הגבעה של רחוב Strandvägenבשטוקהולם, שבדיה.
המגדל, בעל המבנה הפינתי המסורתי, כולל חלונות עגולים ובראשו מתנוססים צריחים מלכותיים. מאפייני המבנה שנבנה מחדש באמצע המאה ה 19-בסגנון ימי הביניים, בעיצוב האדריכל Hawerman, שמורים היטב וניכרים גם היום.
בתחילת המאה ה 19-הוסב המבנה למשכן בית הספר הראשון ליערנות בשוודיה. לאחר שבית הספר הועבר, בשנת 1916, המבנה שימש את חיל התחמושת המלכותי.
משנת 1971 המבנה מוגדר כמבנה לשימור בבעלות המדינה, המבנה מהווה חלק מהמסורת התרבותית השבדית ונמצא באחריות המועצה לנכסים לאומיים בשוודיה. תקנות השימור מקיפות מאוד ובמבנה לא ניתן לבצע שינויים ניכרים, פנימיים או חיצוניים.
בין השנים 2011- 2006 המבנה שופץ וייעודו הוסב לבניין משרדים. כיום המבנה משמש כמשכן לשגרירות ישראל בשבדיה. במסגרת השיפוץ הותקנו תשתיות טכניות חדשות וכן מערכת חימום מרכזית. המבנה הותאם, במהלך השיפוץ, לצרכי שגרירות ישראל, ועל אף שנערכו שינויים מסוימים בחלוקת החדרים, נעשה שימוש בפתרונות המאפשרים החזרה למצב המקורי. הדלתות, הפאנלים והקמינים המחופים באריחים נותרו כפי שנבנו באמצע המאה ה-19.
אתגר ביחס בין שמירה על ערכי האדריכלות והשימור מול הצרכים הנוקשים בביטחון ללא פשרות.