בנק מזרחי – מט”ל

בנק מזרחי – מט”ל

מבנה לוגיסטיקה, מרכז מיחשוב, מרכז הדרכה ומשרדים לבנק מזרחי טפחות.
המבנה ממוקם בלוד, בן עשר קומות מעל קומת מרתף.
סה”כ שטח: 30,000 מ”ר סיום עבודה – 2011

 

mizrachi-09