מגדלי אושירה באר שבע

תכנון שלושה מגדלים חדשים אשר ייבנו בבאר שבע הכוללים מלון, משרדים, בנק ומסחר

מגדלי אושירה באר שבע

תכנון שלושה מגדלים חדשים אשר ייבנו בבאר שבע הכוללים מלון, משרדים, בנק ומסחר