מוזיאון הטבע, ירושלים

מוזיאון הטבע- ירושלים

ממוקם בציר אורבאני אשר בשנים אלו מתוכנן לעבור שינוי ממתחם של מבני ממשל ומוזיאונים הסגורים בתוך עצמם למרחב ציבורי שוקק חיים, בו המוזיאון החדש יהיה חלק מהרצף, בחיבור פונקציונאלי ואסתטי. למטרה זו כיוונו את התכנון המוצע. המבנה תוכנן כדי להשתלב בפניו המתחדשים של ציר רופין.
מוזיאון שהחוויה בו נובעת מהשתתפות פעילה. זהו אינו מוזיאון של מוצגים בלבד. החוויה של המבקר בו אינה נובעת ממפגש פאסיבי עם יצירה או פוחלץ נדיר: זהו מוזיאון בו התהליך חשוב, לא סטקטו של יצירות נפרדות אלא לגאטו של לימוד בשילוב של מידע וחוויה. המדע הוא מסע, והמוזיאון המתוכנן מזמין למסע מתחדש עם המדע – מעקרונות הבסיס האינטואיטיביים ועד פיתוחם המורכב.
במטרה לגרום לפגיעה מינימאלית במתווה השטח הפתוח והצמחייה, המבנה מתוכנן כגשר המאפשר זרימה טבעית של הטופוגרפיה וממסגר את הנוף הרחוק הנשקף לעוברים והשבים בדרך רופין מבלי לחסום אותו. הערוץ הטבעי הקיים נמשך לתוך המבנה עצמו ופותח אותו אל הוודאיות לדרום מערב ירושלים. באופן זה מוזיאון הטבע הוא חלק מהטבע ומשמר ככל שניתן את שיפועיו הטבעיים של המגרש.