מוזיאון לאתנוגרפיה

מוזיאון אתנוגרפיה

מוזיאון לאתנוגרפיה

על גבעה במוזיאון הארץ, מעל האמפי הישן, הוקצה שטח לפביליון חדש שיאכסן את האוסף של אמנות אתנוגרפית יהודית. במוזיאון יוצגו בגדים תכשיטים ותשמישי קדושה ששימשו את הקהילות בתפוצה. התכנון הוא השתלבות והמשך של הטופוגרפיה התלולה של האמפי, תוך כדי ייצור שני אגפים המקושרים בגשר תלוי ורחבת כניסה משותפת. האגף הצפוני תלוי על קשתות קונסטרוקטיביות שמהוות קוי המשך לטופוגרפיה.