מתחם חברת “מיטרלי” באנגולה, אפריקה

מיטראלי אפריקה

מתחם משלב תעסוקה ומגורים באנגולה, אפריקה
המתחם מכיל משרדים, מגורים , מתקני פנאי , בריכה , מלון , מגורים ואולם כנסים.