מעלה אדומים

מעלה אדומים

תכנון תב”ע להרחבת היישוב מעלה אדומים. 600 יח”ד שטח 119 דונם