מטה כנרית בקרייה – בתל-אביב

משרדי כנרית בקרייה – בתל-אביב

תכנון פנים כל משרדי כנרית בקרייה שבתל-אביב. עיצוב פרטני של כ-40,000 מ”ר משרדים – כשגולת הכותרת הינה משרדי מפקד חיל האויר.
ביצוע העבודה כלל מעבר מהקונספט אל המעשי ללא פשרות, למרות התקציב הנמוך יחסית וחרף שלל האילוצים והשיקולים הביטחוניים. הושכל לעמוד במורכבות הפרויקט ולתת טיפול מקסימלי בפרטי הפרטים ולהגיע לתוצאה מוצלחת.