תכנון עירוני חדש אשדוד

תכנון עירוני חדש אשדוד

תכנון עירוני חדש – רובע ו’ אשדוד
משרד אוקא אדריכלים מתכנן את רובע ו’ באשדוד מחדש.