ﬠזורי אקו טוואר

ﬠזורי אקו טוואר

מגדל של כ-21 קומות, מבנה “ירוק” בתכנון ארכיטקטוני ייחודי, הכולל שטחים פתוחים ומרפסות מגוננות בתפיסה של “גנים תלויים”. שטח המבנה המתוכנן כ-30,000 מ”ר. (כולל מרתפים).
בקומת הקרקﬠ מתוכננת מבואת כניסה – אטריום בגובה ארבﬠ קומות.
בקומות מתוכתים שטחים המוקדשים לשכוח פתוח – מרפסות או חצרות טכניות.
בקומות המגדל הגבוהות, מתוכננות שלוש חצחת פנימיות, (בסגנון גנים תלויים), במפלסים שונים, אחת מﬠל השנייה. החצרות הפנימיות הן ב”גובה אנושי” של 3 ﬠד 7 קומות. אווחר ותאורה לחצרות אלה יהיו מהחזית הדרומית, (ולא מהגג), דרך המרפסות שבחוית לכיוון דרום. בכל פאטיו יהיה גינון מיוחד + שטח מרוצף ושימוש ציבורי כמו קפיטריה, או דוכנים להשכרה. מרחבים אלו מהווים תוספת ﬠרך לבניין, הם מגדילים את השטחים ה”ציבוריים” הירוקים, והמגדל מקבל שדרוג ויוקרה נוספים.

בין המרפסות לפאטיו יהיו גשרים שייצפו אל החצרות או אל המרפסות וישמשו למﬠבר בין חלקי הבניין.