בית לקסוס פתח תקווה

בית לקסוס פתח תקווה

תכנון של בית לקסוס החדש בפתח תקווה תוך מתן דגש לעקרונות המאפיינים את המותג והתאמתם למבנה בסביבתו. המבנה כולל אולם תצוגה , מרכז שירות וקומות משרדים.