קמפוס קומברס אמות – צומת רעננה

קמפוס קומברס אמות – צומת רעננה – כפ”ס דרום

תכנון “Tailor made” עבור ORANGE . יצירת מבנה המשדר חוסן עוצמה וחדשנות. ניסיון לאפשר ראיה גלובלית בקונטקסט מקומי.
בהקשר הסביבתי – נוכחות בולטת ומסקרנת מכביש מס’ 4
הקמפוס בראש ובראשונה מאפשר איכות חיים לעובדים ופונקציות רווחה רבות., בנוסף על כך גמישות בתכנון – אופציה לשלביות.