EXPO

תערוכה בינלאומית לטכנולגיה 2010 סין.בביתן הישראלי, הוצע להקים מטע של עצים הידרופוניים, התלויים מהתקרה, בולטים כלפי מעלה מעל הגג בצמרותיהם, אך שורשיהם תלויים בחלל הפנימי של הביתן ומהווים חלק בלתי נפרד מהתערוכה. הרעיון העיצובי שהוא גם רעיון טכנולוגי שואב את השראתו מבאמרה הידועה שכל עם צריך להכיר את שורשיו.