בית המשפט בירושלים

מבני ציבור


בית המשפט בירושלים

Client
רשות בתי המשפט
Architects
Alter Studio
Year
2014
Program
Housing
Status
הצעה
Scale
5900 ft2

בית משפט בירושלים

מהיכל משפט ל”בית מידות”. מלאכת התכנון יוצרת סביבה פיזית. סביבה פיזית זו אמורה לעמוד בדרישות פונקציונליות רבות, ובמיוחד במבנה מורכב ורב שימושים כמו היכל המשט המתוכנן. פרט למלאכה המורכבת של יצירת פתרון יעיל לצרכים של בתי משפט שונים, הדרים בכפיפה אחת, יכול התכנון לומר דבר מה נוסף. אמירה תכנונית זו , צריכה להיות מחוברת לעולם התוכן של היכל המשפט, מעבר להיותה אמירה גרידא. ב”בית המידות”, כפי שאנו מכנים את הפרויקט, בחרנו להתמקד בחיבור בין עולם המשפט לעולם התכנון דרך מושג ה”מידה”. מונח זה שהוא הבסיס לפעולת המשפט , הוא גם הבסיס לעבודת האדריכל.
הכרעה מידתית מחייבת בחירה בקנה המידה הנכון . השימוש במידה הופך את הסובייקטיבי לאובייקטיבי ואת ההיכל לבית. בית שכל המשתמשים בו יחושו שהוא עבורם ולפי מידתם. “בית מידות” מתוכנן בקנה מידה מאוזן המכבד רת תוכנו ועונה על צרכי הבאים בשעריו.

 

10