Category


נבחרים

אקו טאוור – עזורי

אקו טאוור – עזורי

עזורי

מגדל של כ-21 קומות, מבנה “ירוק” בתכנון ארכיטקטוני ייחודי, הכולל שטחים פתוחים ומרפסות מגוננות בתפיסה של “גנים תלויים”...

מרכז מבקרים שפד”ן

מרכז מבקרים שפד”ן

שפדן

מרכז המבקרים נמצא ליד השפד”ן אשר בחולות ראשון לציון. המבנה שחלקו תת קרקעי חושף את העולם שמתחת לפני השטח, החיים מתחת לחיים, כפי..

דורי פארק

דורי פארק

דורי פארק

מתחם מבני משרדים ותעשייה עתירת ידע, הכולל 5 מבנים בני 6-9 קומות ומגדל בן 26 קומות מעל 3 מרתפי חנייה. המתחם מתוכנן בהתאם..