Category


מוסדות חינוך

בית איזי שפירא

בית איזי שפירא

בית איזי שפירא

בית איזי שפירא הינו בית ספר לילדים מוגבלים בעלי נכות פיזית. במטרה ליצור במקום אווירה רגועה ונעימה, אווירה שתקל על הילדים..

מתנ”ס אבו גוש

מתנ”ס אבו גוש

מתנ”ס אבו גוש

המבנה, הנמצא על מדרון בפיתחו של ואדי מול הכפר ההיסטורי, משלב קשתות ובנייה מסורתית באבן, לצד חומרים מודרניים כגון זכוכית..

בית ספר אבו גוש

בית ספר אבו גוש

בית ספר אבו גוש

בית הספר ממוקם במרכז הכפר ההיסטורי, משתלב במדרון ההר ומשופע באלמנטים השאובים מהמילון הצורני של הבנייה ההיסטורית..

בית ספר תוחלת אגם

בית ספר תוחלת אגם

בית ספר תוחלת אגם

מבנה בי”ס לחינוך מיוחד ברעננה הכולל כיתות / חדרים העונים על הצרכים הייחודיים של התלמידים.
המבנה בן קומה אחת ומחולק..