Category


מגורים

בניין ברוטשילד

בניין ברוטשילד

בניין ברוטשילד

המבנה המעוגל הקיים ברחוב רוטשילד 65 מיועד לתוספת שטח וקומות, ועיצוב מחודש של החזית. המבנה נמצא בלב רחוב המייצג יותר מכל..

בית פרטי בכפר סבא

בית פרטי בכפר סבא

בית פרטי בכפר סבא

בית פרטי שנבנה מן המסד בשכונה ותיקה אך מתחדשת בכפר סבא. הבית נועד לאפשר לזוג שיגור בו, חלל למגורים, לאירוח, לעבודה..

בית פרטי במושב

בית פרטי במושב

בית במושב

במושב חקלאי בנוף הירוק של השרון, הוקם בית מגורים חדש הבנוי סביב שני גושים. קיר אבן המתחיל מחוץ לבית חודר אליו ויוצר את חווית..